Seuroille

Monipuolisia ratkaisuja seurojen tarpeisiin.


Testaus

Haluatko varmistua harjoittelusi tuomista tuloksista? Haluatko seurata kehitystäsi?

Testauspalvelu sisältää itse testauksen suunnittelun ja suorittamisen lisäksi aina henkilökohtaisen ja tarvittaessa ryhmäkohtaisen palautteen.

Esimerkkejä saatavilla olevista testeistä:

  • InBody - kehonkoostumusanalyysi

  • Polkupyöräergometri

  • First Beat - sykeanalyysi

  • Kuntotestaus

  • Nopeus, voima ja ketteryys testit

  • Liikkuvuustestit

Sekä paljon muuta..!

Fysiikkavalmennus ja

ennalta ehkäisevä harjoittelu

Fysiikkavalmennus on suunniteltu erityisesti urheilijoiden suorituskyvyn parantamiseen, lajista riippumatta. Fysiikkavalmennuksessa keskitymme urheilijan henkilökohtaisiin tarpeisiin, sekä jokaisen eri lajin yksilökohtaisiin tavoitteisiin. Fysiikkavalmennus pohjautuu voima- ja kuntoharjoitteluun, sekä nopeisiin kuntoutus- ja terapiamuotoihin.

Fysiikkavalmennuksessa saat lisää voimaa, nopeutta, liikehallintaa, liikkuvuutta, ponnistuskykyä, räjähtävää voimaa - mitä tahansa fyysistä suorituskykyä lajisi erityisesti tarvitseekaan.

Ennalta ehkäisevän harjoittelun tavoitteena on parantaa urheilijan fyysisiä ja psyykkisiä ominaisuuksia siten, että tulevien loukkaantumisten riski laskee. Ennaltaehkäisevän harjoittelu perustuu siis lajikohtaisiin riskeihin ja niiden minimoimiseen yksilötasolla.

Jokaisen urheilijan henkilökohtaiset ominaisuudet otetaan huomioon ja peilataan niitä lajin vaatimuksiin. Lajin vaatimusten pohjalta osataan arvioida, tarvitseeko urheilija lisää liikkuvuutta, voimaa, kestävyyttä, kehonhallintaa tai muiden fyysisten ominaisuuksien kehittämistä.

Lajivalmennus

Lajivalmennus on lajikohtaisten taitojen harjoittelua pelaajan lähtötason ja tavoitteiden mukaan. Lajivalmennukseen voidaan sisällyttää kokonaisuuksia tai lajivalmennuksen osia, riippuen urheilijan pelipaikasta, tavoitteista, tarpeista ja toiveista.

Valmennusta on mahdollista toteuttaa:

  • Yksilövalmennuksena.

  • Pienryhmäharjoitteluna.

  • Joukkue- ja seuravalmennuksena.

  • Etävalmennuksena (harjoitusohjelmat).